יום שבת, 27 בפברואר 2016

השלושה

 
 
 

 
שלושה,
אני
אתו
אתך
רוקדים שלושה.
 
אתו
רקדנו חיים
 
אתך
דקות
 
אתו
מפריחה עד שקיעה
 
אתך
פרי עסיס
 
אתו
 משמחה עד דמעה
 
אתך
ניעוּרים.
 
אתו
הנחנו אבן.
 
אותך,

שותה
בטיפות ומילים
.