יום רביעי, 15 ביוני 2016

רוצה ורוצה
רוצה.
רוצה לצעוק אותך החוצה.
רוצה
שידעו.
רוצה
שאדבר אותך
כמו את ההוא.
לפתוח דלת
תריס וחלון
לנופף ולהתנופף לשלום.
רוצה,
רוצה שתלך לצדי
ברחוב הראשי
ויראו.
אותך
אותי.
בהכי טבעי.

 

יום שבת, 4 ביוני 2016

בוא

 


 
בוא.
בוא בזרועות פתוחות לאסוף.
בוא.
רעב וצמא לי.
בוא.
בוא להרוות
בוא.
מתגעגע
בוא.
רוֹצֵה עוד.
ב ו א !