יום שלישי, 11 באפריל 2017

זוכר? זוכרת!


האור טבע מאחורי ההרים
השאיר קו אדווה דק ורדרד
כנזר לראשיהם
משאיר עקבה
מסרב להעלם
 זוכר?
ישבנו שותקים
לבבותינו הולמים
אצבעותינו משוחחות
זוכר?
היו לנו מחשבות
בשפות אחרות
ואהבה בשפה אחת 
יחידה
זוכר?
ידיך ארגו בגופי
ושפתי הרפו מהבושה
 זוכר?
האור טבע מאחורי ההרים
ואתה טבעת בי.
זוכרת!